spolecnostSK spolecnostCZ spolecnostEN

POSLANIE SPOLOČNOSTI

[ Späť ]

Poslaním spoločnosti „drivin’ people forward“ je poskytovať účinné prístupy a riešenia, ktoré umožòujú trvalý rast zručností jednotlivca - čo znamená lepšie naplnenie zámerov spoločnosti, a taktiež cieľov jednotlivca.

Přihlášení sk